Zsetongaléria :: Érmék. Bárcák, zsetonok, játék- és szerencsepénzek.
Home > Zsetonok > Adójegyek > Ebadójegyek

mm0152.jpg
(1879) Kassa ebadójegye83 viewsFektetett tojás alakú, felül lyukasztott füllel ellátott érme. Előlapján szegélyt követő gyöngyvonal, két oldalt ívelt vonal dísz. Középen balra néző eb profilja, alatta "1879". Két oldalt alulról felfelé enyhén ívelten "KASSA" illetve "EBJEGY" feliratok. Hátoldalán a szegély mentén gyöngyvonal. A fül alatt utólag beütött sorszám.
mm0119.jpg
(1890) Tolna vármegye ebadójegye105 viewsEgyoldalas, háromszög alakú érme, lekerekített sarkokkal. Előlapján balra néző eb profilja, mellette két oldalt "18" illetve "90" évszám. Alatta "TOLNA VÁRMEGYE" felirat, alatta sorszám. Hátoldala az előlap negatívja. Az érme felül lyukasztott. (Alól valószínűleg utólag lyukasztották ki.)
mm0167.jpg
(1891) Békés Megye ebadójegye46 viewsLekerekített sarkú, sarkára állított négyszög alakú felül lyukasztott bárca, a szegély mentén gyöngyvonal. Középen balra néző eb profilja. Felette "1891"-es évszám, alatta ívelten "BÉKÉS MEGYE". Lent utólag beütött sorszám. Hátoldala az előlap negatívja.
sg0434.jpg
(1891) Borsod Vármegye.240 viewsOvális alakú lemezre sajtolt, fent lyukasztott érme. Középen balra néző eb feje. Felette "1891"-es évszám, alatta "BORSOD VÁRMEGYE" ívelt felirat. Lent azonosító számjegyek. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0057.jpg
(1891) Tolna Vármegye ebadójegye87 viewsEgyoldalas, eredetileg lyukasztott füllel lemezre sajtolt érme. Előlapján a szegély mentén gyöngykör. Fent két csillag között "TOLNA VÁRMEGYE" körirat , lent 1891. Középen "1 6 6 SZ" jelzés.
Hátoldala az előlap negatívja.
mm0023.jpg
(1891) Zala Vármegye ebadójegye82 viewsLekerekített sarkára állított domború fogazott szegéllyel ellátott, négyzet alakú lemezre vert érme. Fent "1891/2" jelzés. Középen balra néző eb profilja, mellette két oldalt "Z." és "V." jelzések. Lent sorszám. Hátoldala az előlap negatívja.
tp0001.jpg
(1892) Tolna Vármegye ebadójegye100 viewsLekerekített sarkú négyzet alakú lapkára vert érme, oldallapjain félkörívekkel. A szegély mentén mindkét oldalán körbefutó gyöngyvonal. Előlapján "1892/3" jelzés, alatta "TOLNA VÁRMEGYE" felirat. Lent utólag beütött azonosító, alatta csillag. Hátoldalán balra néző eb teljes alakú képe.
mm0024.jpg
(1892) Zala Vármegye ebadójegye71 viewsLekerekített sarkú négyzet alakú lapkára vert érme, oldallapjain félkörívekkel. A szegély mentén mindkét oldalán körbefutó gyöngyvonal. Előlapján balra néző eb teljes alakú képe. Hátoldalán "1892/3" jelzés, alatta "ZALA ???" felíratok. Lent utólag beütött azonosító.
mm0124.jpg
(1893) Hajdú Vármegye ebadójegye69 viewsOvális alakú lemezre sajtolt, fogazott szegéllyel készített lyukasztott érme. Középen balra néző eb feje. Felette "1893"-as évszám, alatta "HAJDU-VÁRMEGYE" ívelt felirat. Lent utólag beütött sorszám. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0125.jpg
(1893) Hódmezővásárhely ebadójegye70 viewsLyukasztott füllel vert, szív alakú bárca.
Előlapján "H.M.V" felirat. Alatta 1893-as évszám. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0112.jpg
(1893-1894) Tolna Vármegye ebadójegye85 viewsVágott sarkú téglalap alakú, lyukasztott bárca. Előlapján "1893/4 / TOLNAVÁRMEGYE" felirat. Lent utólag beütött sorszám. Hátoldalán jobbra haladó eb.
mm0103.jpg
(1894) Bács-Bodrog Vármegye ebadójegye104 viewsLekerekített sarkú, keskeny négyszög alakú lemezből, rovátkolt szegéllyel készült bárca. A sarkára állított négyszög alján utólag beütött sorszám, felül lyuk, alatta ívelten "1894" évszám. Alatta balra néző eb profilja. Alatta "BÁCS-BODROG / VÁRMEGYE" felirat. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0140.jpg
(1894) Fejér Vármegye adómentes ebadójegye56 viewsFelül lyukasztott ovális alakú érme, mindkét oldalán a szegélyt követő gyöngykörrel. Előlapján balra néző eb profilja. Felette két oldalt "19" illetve "84"-es évszám, alatta ívelten "FEJÉR VÁRMEGYE" felirat. Alatta egyenesen " ADÓMENTES" felirat. Lent utólag beütött sorszám. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0089.jpg
(1894) Krassó-Szörény Vármegye ebadójegye89 viewsFelül lyukasztott ovális alakú érme, mindkét oldalán a szegélyt követő gyöngykörrel. Előlapján balra néző eb profilja. Felette 1984-es évszám, alatta ívelten "KRASSO-SZORENY" feliratok. Alatta "VARMEGYE / ADOMENTES" felirat. Lent utólag beütött sorszám. Hátoldala az előlap negatívja.
mm0107.jpg
(1894) Pest vármegye ebadójegye72 viewsOvális lemezre sajtolt érme. Előlapján szegélyt követő gyöngykörben balra néző eb profilja. Felette "1894", alatta ívelten "PEST VÁRMEGYE" feliratok. Hátoldala az előlap negatívja.
139 files on 10 page(s) 1

Top of Page {PARSETIME}